Vsebina strani

Odgovor

Evropski odbor za varstvo podatkov je organ EU, ki je od 25. maja 2018 odgovoren za uporabo splošne uredbe o varstvu podatkov. Sestavljajo ga vodje vseh organov za varstvo podatkov in evropski nadzornik za varstvo podatkov ali njihovi predstavniki. Evropska komisija sodeluje na sestankih odbora, nima pa glasovalne pravice. Sekretariat odbora zagotovi evropski nadzornik za varstvo podatkov.

Odbor bo osrednji organ v novem okolju varstva podatkov v EU. Pomagal bo zagotoviti dosledno uporabo prava o varstvu podatkov po vsej EU in si bo prizadeval za učinkovito sodelovanje med organi za varstvo podatkov. Odbor ne bo samo izdajal smernic, ki razlagajo temeljne pojme splošne uredbe o varstvu podatkov, temveč bo tudi pozvan, da odloča z zavezujočimi odločitvami v sporih v zvezi s čezmejno obdelavo ter tako zagotovi enotno uporabo pravil EU, da bi se preprečile različne obravnave istega primera v okviru različnih sodnih pristojnosti.

Reference