Pe această pagină:

Răspuns

CEPD este un organism al UE însărcinat cu aplicarea Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) începând cu data de 25 mai 2018. Acesta are în componență șefii fiecărei APD și șeful Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD) sau reprezentanții acestora. Comisia Europeană participă la reuniunile CEPD fără a avea drept de vot. Secretariatul CEPD este asigurat de AEPD.

CEPD va fi în centrul noului sistem de protecție a datelor în UE. Acesta va contribui la asigurarea aplicării consecvente a legii privind protecția datelor în întreaga UE și va depune eforturi pentru a asigura cooperarea eficace între APD-uri. Comitetul nu numai că va publica orientări privind interpretarea conceptelor principale ale RGPD, dar va fi solicitat și să ia decizii obligatorii în cazul unor litigii privind prelucrarea transfrontalieră, asigurând astfel o aplicare uniformă a normelor UE pentru a evita tratarea diferită a aceluiași caz în diferite jurisdicții.

Referințe