Op deze pagina

Antwoord

Het ECG is een EU-orgaan dat per 25 mei 2018 verantwoordelijk is voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het ECG bestaat uit het hoofd van elke gegevensbeschermingsautoriteit en de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming (EDPS), of hun vertegenwoordigers. De Europese Commissie neemt zonder stemrecht deel aan de vergaderingen van het ECG. Het secretariaat van het ECG wordt verzorgd door de EDPS.

Het ECG staat centraal in het nieuwe landschap voor gegevensbescherming in de EU. Mede dankzij het comité zal de gegevensbeschermingswetgeving in de hele EU consistent worden toegepast en wordt doeltreffende samenwerking tussen gegevensbeschermingsautoriteiten gewaarborgd. De raad van bestuur zal niet alleen richtsnoeren uitvaardigen voor de interpretatie van belangrijkste begrippen van de AVG, maar zal ook bindende beslissingen moeten nemen over geschillen in verband met grensoverschrijdende verwerking, om uniforme toepassing van de EU-regels te waarborgen en te voorkomen dat eenzelfde zaak in verschillende rechtsgebieden mogelijk verschillend wordt behandeld.

Referenties