Puslapio turinys

Atsakymas

EDAV yra ES įstaiga, atsakinga už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymą nuo 2018 m. gegužės 25 d. Ją sudaro visų DAI vadovai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP) arba jų atstovai. Europos Komisija dalyvauja EDAV posėdžiuose be balsavimo teisės. EDAV sekretoriato paslaugas teikia EDAPP įstaiga.

EDAV atliks pagrindinį vaidmenį įgyvendinant naująjį duomenų apsaugos teisės aktą ES. Ji padės užtikrinti duomenų apsaugos teisės akto nuoseklų taikymą visoje ES ir veiksmingą DAI tarpusavio bendradarbiavimą. Valdyba ne tik leis gaires dėl BDAR pagrindinių sąvokų aiškinimo, bet ir priims privalomus sprendimus ginčuose dėl tarpvalstybinio duomenų tvarkymo, taip užtikrindama vienodą taisyklių taikymą, kad tas pats ginčas nebūtų skirtingai nagrinėjamas įvairiose jurisdikcijose.

Nuorodos