Válasz

Az Európai Adatvédelmi Testület 2018. május 25-től az általános adatvédelmi rendelet alkalmazásáért felelős uniós szerv. A testületet az egyes adatvédelmi hatóságok vezetői és az európai adatvédelmi biztos vagy ezek képviselői alkotják. Az Európai Bizottság szavazati jog nélkül vesz részt az Európai Adatvédelmi Testület ülésein. Az Európai Adatvédelmi Testület titkársági teendőit az európai adatvédelmi biztos látja el.

Az Európai Adatvédelmi Testület az  EU-n belüli új adatvédelmi környezet központja lesz. Segít biztosítani, hogy az adatvédelmi jogszabályt egységesen alkalmazzák az EU-ban, és dolgozik azon, hogy hatékony együttműködést biztosítson az adatvédelmi hatóságok között. A Testület nemcsak iránymutatásokat ad ki az általános adatvédelmi rendelet alapvető fogalmainak értelmezésére vonatkozóan, hanem kötelező erejű döntéseket is elfogadhat a határokon átnyúló adatkezelésre vonatkozó viták esetében, biztosítva az uniós jogszabályok egységes alkalmazását annak elkerülése érdekében, hogy ugyanazt az ügyet a különböző joghatóságok esetleg eltérően kezeljék.

Hivatkozások