Sadržaj stranice

Odgovor

EOZP je tijelo EU-a zaduženo za primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP) od 25. svibnja 2018. Odbor se sastoji od predsjednika tijela za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka (ENZP) ili njihovih predstavnika. Europska komisija sudjeluje na sastancima EOZP-a bez prava glasa. Tajništvo EOZP-a osigurava Europski nadzornik za zaštitu podataka.

EOZP ima središnje mjesto u novom krajoliku zaštite podataka u EU. Pomoći će osigurati dosljednu primjenu prava o zaštiti podataka diljem EU-a te će djelovati kako bi osigurao učinkovitu suradnju među tijelima za zaštitu podataka. Odbor neće samo izdavati smjernice o tumačenju osnovnih pojmova OUZP-a, već će biti pozivan da donosi obvezujuće odluke u sporovima koji se odnose na prekograničnu obradu, osiguravajući tako ujednačenu primjenu pravila EU-a kako bi se izbjeglo potencijalno različito postupanje u istom slučaju u različitim nadležnostima.

Upućivanja