Sivun sisältö

Vastaus

Euroopan tietosuojaneuvosto on EU-elin, joka vastaa yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisesta 25.5.2018 alkaen. Se koostuu jokaisen tietosuojaviranomaisen johtajasta ja Euroopan tietosuojavaltuutetusta tai näiden edustajista. Euroopan komissio osallistuu Euroopan tietosuojaneuvoston kokouksiin ilman äänioikeutta. Euroopan tietosuojaneuvoston sihteeristönä toimii Euroopan tietosuojavaltuutettu.

Euroopan tietosuojaneuvosto on EU:n uuden tietosuojasääntelyn keskus. Se auttaa varmistamaan, että tietosuojalakia sovelletaan johdonmukaisesti koko EU:ssa ja että tietosuojaviranomaisten välinen yhteistyö on tehokasta. Euroopan tietosuojaneuvosto antaa ohjeita yleisen tietosuoja-asetuksen ydinkäsitteiden tulkinnasta sekä tekee sitovia päätöksiä riita-asioissa, jotka koskevat rajatylittävää käsittelyä. Näin varmistetaan, että EU-sääntöjä sovelletaan yhdenmukaisesti, ja vältetään, että sama tapaus käsiteltäisiin mahdollisesti eri maissa eri oikeudenkäyttöalueilla.

Viitteet