Sidens indhold

Svar

Det Europæiske Databeskyttelsesråd er et EU-organ, som har ansvaret for anvendelsen af den generelle forordning om databeskyttelse fra og med den 25. maj 2018. Den består af lederen af hver databeskyttelsesmyndighed samt Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse eller disses repræsentanter. Europa-Kommissionen deltager i Det Europæiske Databeskyttelsesråds møder, men har ikke stemmeret. Det Europæiske Databeskyttelsesråds sekretariat varetages af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Det Europæiske Databeskyttelsesråd vil være omdrejningspunktet i det nye databeskyttelseslandskab i EU. Det vil hjælpe med at sikre, at databeskyttelseslovgivningen anvendes på samme måde i hele EU, og arbejde for at sikre effektivt samarbejde mellem databeskyttelsesmyndighederne. Rådet vil ikke alene udstede retningslinjer om fortolkningen af centrale koncepter i den generelle forordning om databeskyttelse, men også blive bedt om at vedtage bindende afgørelser af tvister vedrørende grænseoverskridende behandling, hvilket sikrer en ensartet anvendelse af EU-reglerne for at undgå, at den samme sag potentielt behandles forskelligt i forskellige retskredse.

Referencer