Odpověď

EDPB je orgán EU, který má od 25. května 2018 na starosti uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR). Tvoří jej vedoucí každého úřadu pro ochranu osobních údajů a evropský inspektor ochrany údajů nebo jejich zástupci. Evropská komise se schůzek sboru účastní, aniž by měla hlasovací právo. Sekretariát EDPB poskytuje evropský inspektor ochrany údajů.

EDPB bude střediskem nového rámce ochrany osobních údajů v EU. Sbor přispěje k zajištění toho, aby se právní předpis týkající se ochrany údajů uplatňoval konzistentně po celé EU, a bude usilovat o zajištění efektivní spolupráce mezi úřady pro ochranu osobních údajů. EDPB nebude jen vydávat instrukce o interpretaci základních pojmů GDPR, ale bude také zmocněn k přijímání závazných rozhodnutí v případě sporů ohledně přeshraničního zpracování, aby bylo zajištěno jednotné uplatňování pravidel EU a nedocházelo k tomu, že by se stejný případ potenciálně řešil jinak v různých jurisdikcích.

Odkazy