Informațiile și îndrumările din cuprinsul acestor pagini web sunt menite să contribuie la o mai bună înțelegere a normelor UE privind protecția datelor.

Instrumentul acesta are un rol pur orientativ – numai textul Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) are efect juridic. În consecință, numai RGPD poate crea drepturi și obligații pentru persoanele fizice. Acest ghid nu creează niciun drept și nicio așteptare care să se poată pune în aplicare.

Competența privind interpretarea cu caracter obligatoriu a legislației UE îi revine exclusiv Curții de Justiție a Uniunii Europene. Opiniile exprimate în acest ghid nu pot aduce atingere poziției pe care ar putea-o adopta Comisia în fața Curții de Justiție.

Nici Comisia Europeană, nici vreo persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru posibila utilizare a informațiilor următoare.

Având în vedere că acest ghid reflectă situația actuală la momentul redactării, el trebuie privit ca „instrument viu”, deschis la perfecționare, iar conținutul său poate fi modificat fără nicio notificare.