Informacje i wskazówki zawarte na niniejszych stronach internetowych mają na celu lepsze zrozumienie unijnych przepisów o ochronie danych.

Służą jedynie jako narzędzie informacyjne – moc prawną posiada wyłącznie tekst ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). W związku z tym wyłącznie przepisy RODO mogą rodzić prawa i obowiązki osób fizycznych. Niniejsze wytyczne nie skutkują żadnymi wykonalnymi prawami ani oczekiwaniami.

Wiążąca wykładnia aktów prawnych UE należy do wyłącznych kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Opinie wyrażone w niniejszych wytycznych są bez uszczerbku dla stanowiska, jakie Komisja może przyjąć przed Trybunałem Sprawiedliwości.

Ani Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji Europejskiej nie jest odpowiedzialna za sposób wykorzystania niniejszych informacji.

Zważywszy, że niniejsze wytyczne odzwierciedlają stan wiedzy na moment ich sporządzenia, powinny być traktowane jako rozwijające się narzędzie, które można doskonalić, a jego treść może być modyfikowana bez powiadomienia.