Šiuose tinklalapiuose pateikiama informacija ir patarimai padės geriau suprasti ES duomenų apsaugos taisykles.

Tai yra tik konsultacinė priemonė – teisinę galią turi tik Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) tekstas. Tik BDAR yra nustatomos privačių asmenų teisės ir pareigos. Ši konsultacinė priemonė nesukuria jokių vykdytinų teisių ar lūkesčių.

Privalomas ES teisės aktų aiškinimas yra Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išimtinė kompetencija. Šiose gairėse išreikštos nuomonės negali turėti įtakos galimai Komisijos pozicijai Teisingumo Teisme.

Nei Europos Komisija, nei joks jos vardu veikiantis asmuo nėra atsakingi už pateiktos informacijos panaudojimą.

Kadangi šiose gairėse atspindėta jų rengimo metu buvusi padėtis, jas reikėtų laikyti „gyvąja priemone“, kuri gali būti tobulinama ir kurios turinys gali būti keičiamas be įspėjimo.