Informacije i vodič na ovim internetskim stranicama namijenjeni su samo kao doprinos boljem razumijevanju pravila EU-a o zaštiti podataka.

Namjena im je da budu isključivo alat koji usmjerava – samo tekst Opće uredbe o zaštiti podataka ima pravnu snagu. Posljedično, samo Opća uredba o zaštiti podataka može stvoriti prava i obveze za pojedince. Ovaj vodič ne stvara nikakva provedbena prava ili očekivanja.

Za obvezujuće tumačenje zakonodavstva EU-a u isključivo je nadležan Sud Europske unije. Stavovi izraženi u ovom vodiču ne dovode u pitanje stav koji bi Komisija mogla zauzeti pred Sudom.

Ni Europska komisija ni bilo koja osoba koja djeluje u ime Europske komisije nisu odgovorne za moguću uporabu navedenih informacija.

Budući da ovaj vodič odražava najnovija dostignuća u trenutku nastanka, treba ga smatrati „živim alatom” otvorenim za poboljšanja te njegov sadržaj može podlijegati izmjenama bez obavijesti.