Näillä verkkosivuilla annettujen tietojen ja ohjeiden tarkoituksena on auttaa ymmärtämään paremmin EU:n tietosuojasääntöjä.

Tarkoituksena on ainoastaan antaa ohjeita – ainoa lainvoimainen teksti on yleinen tietosuoja-asetus. Ainoastaan yleisellä tietosuoja-asetuksella voidaan antaa yksityishenkilöille oikeuksia ja asettaa näille velvoitteita. Ohjeet eivät muodosta täytäntöönpanokelpoista oikeutta tai odotusta.

EU-lainsäädännön sitova tulkinta kuuluu yksinomaan Euroopan unionin tuomioistuimen toimivaltaan. Ohjeissa esitetyt näkemykset eivät ennakoi komission mahdollista kantaa unionin tuomioistuimessa.

Euroopan komissio tai kukaan komission puolesta toimiva henkilö ei ole vastuussa seuraavien tietojen mahdollisesta käytöstä.

Ohjeet heijastelevat niiden laadintahetkellä vallitsevaa tilannetta, ja niiden sisältöön voidaan tehdä parannuksia tai muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.