Formålet med oplysninger og vejledning på disse websider er at give en bedre forståelse af EU’s databeskyttelsesregler.

Hensigten er udelukkende vejledende — det er kun teksten i den generelle forordning om databeskyttelse, der har retlig gyldighed. Derfor er det kun den generelle forordning om databeskyttelse, der kan indebære rettigheder og forpligtelser for enkeltpersoner. Denne vejledning indebærer ingen rettigheder eller forventninger, der kan håndhæves.

EU-Domstolen har enekompetence til bindende fortolkning af EU-ret. De holdninger, der gives udtryk for i denne vejledning, kan ikke foregribe den holdning, Europa-Kommissionen antager foran EU-Domstolen.

Hverken Europa-Kommissionen eller en person, der handler på vegne heraf, kan drages til ansvar for brug af de følgende oplysninger.

Da denne vejledning afspejler den tilgængelige viden på tidspunktet for udarbejdelsen, skal den anses for at være et redskab i udvikling, som er underlagt forbedringer, og indholdet kan ændres uden varsel.