Kā būtu jāapstrādā pieprasījumus, ko iesniegušas fiziskas personas, kuras īsteno savas datu aizsardzības tiesības?

Kā būtu jāapstrādā pieprasījumus, ko iesniegušas fiziskas personas, kuras īsteno savas datu aizsardzības tiesības?

Kādiem personas datiem un informācijai fiziska persona pēc pieprasījuma var piekļūt?

Kādiem personas datiem un informācijai fiziska persona pēc pieprasījuma var piekļūt?

Vai personas dati vienmēr jāizdzēš, ja to pieprasa attiecīgā persona?

Vai personas dati vienmēr jāizdzēš, ja to pieprasa attiecīgā persona?

Kas notiek, ja kāds iebilst pret to, ka manā uzņēmumā apstrādā šīs personas datus?

Kas notiek, ja kāds iebilst pret to, ka manā uzņēmumā apstrādā šīs personas datus?

Vai personas var lūgt savus datus nosūtīt uz citu organizāciju?

Vai personas var lūgt savus datus nosūtīt uz citu organizāciju?

Vai pastāv ierobežojumi attiecībā uz automatizētas lēmumu pieņemšanas izmantošanu?

Vai pastāv ierobežojumi attiecībā uz automatizētas lēmumu pieņemšanas izmantošanu?