Kaip nagrinėti fizinių asmenų prašymus pasinaudoti savo teisėmis į duomenų apsaugą?

Kaip nagrinėti fizinių asmenų prašymus pasinaudoti savo teisėmis į duomenų apsaugą?

Su kokiais asmens duomenimis ir informacija asmuo gali susipažinti?

Su kokiais asmens duomenimis ir informacija asmuo gali susipažinti?

Ar visada reikia ištrinti asmens duomenis, asmeniui to pareikalavus?

Ar visada reikia ištrinti asmens duomenis, asmeniui to pareikalavus?

Ką daryti, jeigu asmuo nesutinka, kad mano įmonė tvarkytų jo asmens duomenis?

Ką daryti, jeigu asmuo nesutinka, kad mano įmonė tvarkytų jo asmens duomenis?

Ar asmuo gali prašyti persiųsti savo duomenis kitai organizacijai?

Ar asmuo gali prašyti persiųsti savo duomenis kitai organizacijai?

Ar automatizuoto sprendimų priėmimo naudojimui taikomi kokie nors apribojimai?

Ar automatizuoto sprendimų priėmimo naudojimui taikomi kokie nors apribojimai?