Kaip nagrinėti fizinių asmenų prašymus pasinaudoti savo teisėmis į duomenų apsaugą?

Atsakymo į piliečių prašymus taisyklės, įskaitant terminus, pagal ES duomenų apsaugos teisės aktą.

Su kokiais asmens duomenimis ir informacija asmuo gali susipažinti?

Duomenų, su kuriais piliečiai gali susipažinti pateikę prašymą, rūšys ir ką jūsų organizacija turi pateikti pagal ES duomenų apsaugos teisės aktą.

Ar visada reikia ištrinti asmens duomenis, asmeniui to pareikalavus?

Pagrindai, kuriais organizacija gali atsisakyti ištrinti piliečio duomenis pagal ES duomenų apsaugos teisės aktą.

Ką daryti, jeigu asmuo nesutinka, kad mano įmonė tvarkytų jo asmens duomenis?

Ką daryti, jei pilietis nesutinka, kad tvarkytumėte jo duomenis, pavyzdžiui, rinkodaros tikslais, pagal ES duomenų apsaugos teisės aktą.

Ar asmuo gali prašyti persiųsti savo duomenis kitai organizacijai?

Pagrindai, kuriais žmonės gali prašyti perkelti savo duomenis iš jūsų organizacijos į kitą organizaciją pagal ES duomenų apsaugos teisės aktą.

Ar automatizuoto sprendimų priėmimo naudojimui taikomi kokie nors apribojimai?

Pagrindai, kuriais leidžiamas arba draudžiamas automatizuotas sprendimų priėmimas pagal ES duomenų apsaugos teisės aktą.