Lapas saturs

Atbilde

Ja persona pieprasa piekļuvi saviem personas datiem, jūsu uzņēmumam/organizācijai:

  • jāpārliecinās, vai tas apstrādā šīs personas datus;
  • jāsniedz par šo personu glabāto personas datu kopija;
  • jāsniedz informācija par apstrādi (nolūki, personas datu kategorijas, saņēmēji u. c.).

Jūsu uzņēmumam/organizācijai ir pienākums attiecīgajai fiziskajai personai tās personas datu kopiju izsniegt bez maksas. Par turpmākām kopijām var piemērot saprātīgu samaksu.

Piekļuves tiesību īstenošana ir cieši saistīta ar datu pārnesamības tiesību īstenošanu — atļaut personai nosūtīt savus datus citai organizācijai.

Svarīgi, lai jūsu uzņēmuma/organizācijas paziņojumā par konfidencialitāti abas šīs tiesības būtu skaidri nošķirtas, tādēļ  abas šīs tiesības īsi jāpiemin atsevišķi.

Piemērs

Jūsu uzņēmums/organizācija sniedz tiešsaistes sociālā tīkla pakalpojumus, kur fiziskas personas var apmainīties ar ziņojumiem un attēliem. Kāds lietotājs lūdz piekļuvi saviem personas datiem, un vēlas pārliecināties, kādus ar viņu saistītus personas datus jūsu uzņēmums/organizācija apstrādā. Jūsu uzņēmumam/organizācijai ir jāapliecina, ka tas apstrādā ar šo personu saistītus personas datus, un jānodrošina šo datu kopija (piemēram, vārds un uzvārds, kontaktinformācija, nosūtītie ziņojumi un attēli). Jūsu uzņēmumam/organizācijai šim lietotājam ir arī jāsniedz informācija par datu apstrādi — parasti tā ir iekļauta jūsu pakalpojumu paziņojumā par konfidencialitāti.

Atsauces

  • VDAR 15. pants, un (63) un (64) apsvērums