Puslapio turinys

Atsakymas

Gavusi prašymą susipažinti su savo asmens duomenimis, jūsų įmonė ar organizacija turi:

  • patvirtinti, ar ji tvarko atitinkamo asmens duomenis;
  • pateikti jos turimų asmens duomenų kopiją;
  • pateikti informaciją apie duomenų tvarkymą (kaip antai tikslus, asmens duomenų kategorijas, gavėjus ir pan.).

Jūsų įmonė ar organizacija turi nemokamai pateikti asmeniui jo asmens duomenų kopiją. Tačiau už bet kurias kitas kopijas galite imti pagrįstą mokestį.

Teisė susipažinti su duomenimis yra glaudžiai susijusi su teise į duomenų perkeliamumą – savo duomenų perdavimą kitai organizacijai.

Savo pranešime apie privatumo politiką jūsų įmonė ar organizacija turi aiškiai atskirti šias dvi teises. Todėl reikėtų trumpai paminėti abi teises atskirai.

Pavyzdys

Jūsų įmonė ar organizacija teikia internetinio socialinio tinklo paslaugą, kuria naudojantis galima siųsti žinutes ir keistis nuotraukomis. Naudotojas prašo leisti susipažinti su savo asmens duomenimis ir patvirtinti, kokius jo asmens duomenis tvarko jūsų įmonė ar organizacija. Jūsų įmonė ar organizacija turi informuoti, kad ji tvarko jo asmens duomenis, ir pateikti jų kopiją (kaip antai vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, siųstos ir gautos žinutės bei nuotraukos). Jūsų įmonė ar organizacija taip pat turi jam pateikti informaciją apie duomenų tvarkymą – paprastai tai daroma paslaugos pranešime apie privatumo politiką.

Nuorodos