Puslapio turinys

Atsakymas

Dėl konkrečių priežasčių asmuo turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Kiekvienas atvejis yra vertinamas atskirai siekiant nustatyti tokių aplinkybių buvimą.

Asmuo gali pareikšti nesutikimą tik tais atvejais, kai viešojo administravimo institucija tvarko duomenis vykdydama savo viešąsias užduotis arba kai įmonė tvarko duomenis remdamasi savo teisėtais interesais. Tokiais atvejais jūsų įmonė ar organizacija nebegali toliau tvarkyti duomenų, nebent ji gali įrodyti, kad duomenys turi būti tvarkomi dėl priežasčių, kurios yra viršesnės už asmens teises ir laisves, arba duomenys reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, asmuo turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys. Pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą tiesioginė rinkodara suprantama kaip įmonės veiksmas, kuriuo ji perduoda konkretiems asmenims skirtą reklaminę ar rinkodaros medžiagą. Jūsų įmonė ar organizacija turi informuoti asmenis, kad jų asmens duomenys bus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais ir kad jie turi teisę nesutikti su tuo, savo pranešime apie privatumo politiką arba ne vėliau kaip pirmą kartą su jais susisiekus. Jeigu asmuo nesutinka, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, jūsų įmonė ar organizacija nebegali tvarkyti jo asmens duomenų tokiais tikslais.

Pavyzdys

Draudimo srityje labai dažnai asmens duomenų reikia siekiant apginti teisinius reikalavimus, susijusius su kovos su sukčiavimu ar pinigų plovimo priemonėmis. Tokiais atvejais draudimo įmonės gali atsisakyti tenkinti asmens prašymą netvarkyti jo duomenų dėl priežasčių, kurios yra viršesnės už asmens teises ir laisves.

Nuorodos