Sidens indhold

Svar

En enkeltperson har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, af specifikke årsager. Om en sådan specifik situation foreligger, skal afgøres fra sag til sag.

Der kan kun gøres indsigelse i tilfælde, hvor en offentlig forvaltning behandler oplysningerne i forbindelse med sine offentlige opgaver, eller hvis en virksomhed behandler oplysningerne på grundlag af sine legitime interesser. I disse tilfælde må jeres virksomhed/organisation ikke længere behandle oplysningerne, medmindre det kan bevise, at jeres virksomhed/organisation har brug for at behandle dem af årsager, der tilsidesætter den enkeltes rettigheder og frihedsrettigheder, eller hvis oplysningerne er nødvendige for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Enkeltpersoner har også ret til at gøre indsigelse mod behandling af deres personoplysninger til direkte markedsføringsformål når som helst. Direkte markedsføring forstås i den generelle forordning om databeskyttelse som enhver handling, der foretages af en virksomhed for at kommunikere reklame- eller markedsføringsmateriale, som er henvendt til bestemte enkeltpersoner. Jeres virksomhed/organisation skal i jeres meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger eller senest i forbindelse med den første kommunikation informere enkeltpersonerne om, at I vil bruge deres personoplysninger til direkte markedsføring, og at de har ret til at gøre indsigelse uden beregning. Hvis en person gør indsigelse mod behandling til direkte markedsføringsformål, må jeres virksomhed/organisation ikke længere behandle vedkommendes personoplysninger til sådanne formål.

Eksempel

I forsikringssektoren er der meget ofte brug for personoplysninger til forsvar for retskrav i tilfælde af foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge eller bedrageri. I sådanne tilfælde kan forsikringsselskaberne nægte at efterkomme en persons anmodning om indsigelse på baggrund af, at dette tilsidesætter den enkeltes rettigheder og frihedsrettigheder.

Referencer