Отговор

Физическите лица имат право да възразят срещу обработването на лични данни, ако посочат конкретни причини, които ги засягат. Ако възникне такава особена ситуация, тя трябва да бъде разгледана индивидуално и може да бъде засегната от променени обстоятелства, промени в качеството на интервенцията или нова ситуация на опасност.

Физическите лица могат да повдигнат възражение само в случаите, когато публична администрация обработва данните в контекста на нейните обществени задачи или когато дадено дружество обработва данните въз основа на законните си интереси. В такива случаи вече не можете да обработвате данните, освен ако не докажете, че трябва да ги обработвате по причини, които имат преимущество пред правата и свободите на лицето, или ако имате нужда от данните за установяване, упражняване или защита на правни искове.

Лицата също имат право да възразят по всяко време на обработката на личните им данни за целите на директния маркетинг. Съгласно Общия регламент относно защитата на данните под „директен маркетинг“ се разбира всяко действие от страна на дадено дружество да разпространява рекламни или маркетингови материали, насочени към конкретни лица. Трябва да информирате физическите лица в известието си за поверителност или най-късно по време на първата комуникация с физически лица, че ще използвате личните им данни за директен маркетинг и че те безплатно имат право да се противопоставят. Когато дадено лице възрази срещу обработването за целите на директния маркетинг, вече не можете да обработвате личните му данни за тези цели.

Пример

В застрахователния сектор много често личните данни са необходими за защита на правни искове в случай на мерки за борба с измамите или срещу прането на пари. В тези случаи застрахователните компании могат да откажат да се съобразят с възражението на дадено лице поради основания, които имат преимущество пред правата и свободите на лицето.

Позовавания