Innehåll

Svar

Enskilda personer kan komma att kontakta ert företag/er organisation för att åberopa sina rättigheter enligt den förordningen (rätt till tillgång, rättelse, radering, portabilitet osv.). När personuppgifter behandlas med elektroniska medel, bör ert företag/er organisation se till att begäranden kan framställas elektroniskt. Ert företag/er organisation måste svara på enskilda personers begäran utan onödigt dröjsmål, och i princip inom 1 månad från att begäran mottagits.

Företaget/organisationen kan be de enskilda personerna om ytterligare information för att bekräfta identiteten på den som gör begäran.

Om ert företag/er organisation avvisar begäran måste personen informeras om skälen till detta och om att han eller hon har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten och att få saken prövad i domstols.

Hanteringen av begäranden från enskilda personer bör vara kostnadsfrit. När begärandena är uppenbart ogrundade eller överdrivna, i synnerhet för att de upprepar sig, kan en rimlig avgift tas ut eller begäran lämnas utan åtgärd.

Exempel

En person som fick tillgång till alla sina personuppgifter månaden innan inkommer på nytt med samma begäran om tillgång till samma personuppgifter. Ni kan överväga att antingen informera personen om att ni avslår begäran, eller ta ut en rimlig avgift.

Referenser