Pe această pagină:

Răspuns

Persoanele fizice pot contacta societatea/organizația dvs. pentru a-și exercita drepturile conferite de RGPD (dreptul de acces, de rectificare, de ștergere, dreptul la portabilitate etc.). În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate prin mijloace electronice, societatea/organizația dvs. trebuie să facă posibilă formularea solicitărilor pe cale electronică. Societatea/organizația dvs. trebuie să răspundă solicitărilor acestora fără întârzieri nejustificate, în principiu, în termen de o lună de la primirea solicitării.

Persoanei care efectuează solicitarea i se pot cere informații suplimentare pentru a-i confirma identitatea.

Dacă societatea/organizația dvs. respinge solicitarea, persoana vizată trebuie informată cu privire la motivele respingerii și la dreptul său de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor, precum și la dreptul acesteia la o cale de atac.

Tratarea solicitărilor persoanelor fizice ar trebui efectuată gratuit. În cazul în care solicitările sunt vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, puteți percepe o taxă rezonabilă sau puteți refuza să le dați curs.

Exemplu

O persoană care și-a accesat toate datele cu caracter personal cu o lună în urmă depune din nou aceeași solicitare de accesare a acelorași date cu caracter personal. Puteți lua în calcul fie să o informați că îi respingeți solicitarea, fie să percepeți o taxă rezonabilă.

Referințe