Lapas saturs

Atbilde

Fiziskas personas var sazināties ar jūsu uzņēmumu/organizāciju, lai īstenotu Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktās tiesības (piekļuves, labošanas, dzēšanas, pārnesamības u. c. tiesības). Ja personas datus apstrādā elektroniski, jūsu uzņēmumam/organizācijai ir jānodrošina līdzekļi pieprasījumu veikšanai elektroniskā veidā. Jūsu uzņēmumam/organizācijai uz šādiem pieprasījumiem ir jāatbild bez nepamatotas kavēšanās (principā — viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas).

Lai apstiprinātu pieprasījumu iesniegušās personas identitāti, tas varat prasīt sniegt papildu informāciju.

Ja jūsu uzņēmums/organizācija pieprasījumu noraida, tam attiecīgā persona ir jāinformē par šādas rīcības iemesliem un personas tiesībām iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei un izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

Fizisku personu iesniegti pieprasījumi ir jāapstrādā bez maksas. Ja pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās dēļ, jūs varat pieprasīt saprātīgu samaksu vai atteikties izpildīt pieprasījumu.

Piemērs

Fiziska persona, kura pirms mēneša piekļuva visiem saviem personas datiem, atkārtoti iesniedz tādu pašu pieprasījumu par piekļuvi tiem pašiem personas datiem. Šādā gadījumā jums ir tiesības informēt šo personu, ka noraidāt tās pieprasījumu, vai par to pieprasīt saprātīgu samaksu.

Atsauces

  • VDAR 12., 15. līdz 22. pants, un (59) un (63) līdz (71) apsvērums