Puslapio turinys

Atsakymas

Fiziniai asmenys gali susisiekti su jūsų įmone ar organizacija norėdami pasinaudoti savo teisėmis, numatytomis BDAR (teise susipažinti su duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, perkelti ir pan.). Jeigu duomenys tvarkomi elektroninėmis priemonėmis, jūsų įmonė ar organizacija turi suteikti galimybę pateikti prašymus elektroniniu būdu. jūsų įmonė ar organizacija į gautus prašymus turi atsakyti nepagrįstai nedelsdama – iš esmės per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo.

Norėdama patvirtinti prašymą pateikusio asmens tapatybę, ji gali paprašyti papildomos informacijos.

Jeigu jūsų įmonė ar organizacija prašymą atmeta, ji privalo asmenį informuoti apie atmetimo priežastis ir jo teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai bei pasinaudoti teisių gynimo priemone.

Fizinių asmenų prašymai turėtų būti įvykdomi nemokamai. Tais atvejais, kai prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, galite imti pagrįstą mokestį arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

Pavyzdys

Asmuo, kuriam praėjusį mėnesį buvo suteikta galimybė susipažinti su savo asmens duomenimis, vėl prašo leisti susipažinti su tais pačiais asmens duomenimis. Jūs galite informuoti, kad atsisakote vykdyti tokį prašymą, arba paimti pagrįstą mokestį.

Nuorodos