Sidens indhold

Svar

Enkeltpersoner kan kontakte jeres virksomhed/organisation for at udøve deres rettigheder i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (ret til indsigt, berigtigelse, sletning, portabilitet osv.). Hvis personoplysningerne behandles elektronisk, bør jeres virksomhed/organisation give mulighed for elektroniske anmodninger. Jeres virksomhed/organisation skal besvare anmodningen uden unødig forsinkelse og i princippet senest en måned efter modtagelse af anmodningen.

Jeres virksomhed/organisation kan bede om yderligere oplysninger til bekræftelse af identiteten på den person, der henvender sig.

Hvis jeres virksomhed/organisation afviser en anmodning, skal personeninformeres om årsagerne til dette og om dennes ret til at klage til databeskyttelsesmyndigheden og søge retshåndhævelse.

Håndtering af enkeltpersoners anmodninger bør udføres uden beregning. Hvis en anmodning er tydeligt ubegrundet eller overdreven, især hvis den gentages flere gange, kan I opkræve et rimeligt gebyr eller nægte at handle.

Eksempel

En person, som fik indsigt i alle sine personoplysninger måneden inden, indsender den samme anmodning om indsigt i de samme personoplysninger. I kan overveje enten at informere denne om, at I afviser anmodningen, eller opkræve et rimeligt gebyr.

Referencer