Pe această pagină:

Răspuns

Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) le acordă persoanelor fizice dreptul de a solicita ștergerea datelor proprii, iar organizațiile au obligația de a da curs solicitării, cu excepția următoarelor cazuri:

  • datele cu caracter personal pe care societatea/organizația dvs. le deține sunt necesare pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare;
  • există o obligație legală care vă impune să păstrați datele;
  • din motive de interes public (de exemplu, sănătate publică, scopuri de cercetare științifică, statistică sau istorică).

Dacă societatea/organizația dvs. a prelucrat date în mod ilegal, trebuie șterse. În cazul unei solicitări a unei persoane fizice, datele colectate când persoana era încă minoră trebuie șterse.

În ceea ce privește dreptul de a fi uitat online, organizațiile au obligația de a lua măsuri rezonabile (de exemplu, măsuri tehnice) pentru a informa alte site-uri că o anumită persoană a solicitat ștergerea datelor sale cu caracter personal.

De asemenea, datele pot fi păstrate dacă au fost supuse unui proces adecvat de anonimizare.

Exemple

Nu este obligatorie ștergerea datelor

Societatea/organizația dvs. administrează un ziar online. Unul dintre jurnaliștii săi publică un articol despre faptul că un politician a spălat bani în bănci off-shore. Politicianul solicită ștergerea articolului pentru că se prelucrează datele sale cu caracter personal. Având în vedere că utilizați datele cu caracter personal pentru a vă exercita dreptul la liberă exprimare, în principiu, societatea/organizația dvs. nu are obligația de a șterge datele respective. În practică însă, obligația depinde de legislația națională în vigoare.

Este obligatorie ștergerea datelor

Societatea/organizația dvs. administrează o platformă de rețele sociale. Un minor încarcă fotografii; câțiva ani mai târziu însă, el decide că fotografiile respective i-ar putea afecta negativ perspectivele de carieră. Pentru că persoana era minoră la momentul încărcării fotografiilor, societatea/organizația dvs. avea obligația de a le șterge. Mai mult, dacă fotografiile au fost prelucrate și pe alte site-uri, societatea/organizația dvs. trebuie să ia măsuri rezonabile pentru a le informa că s-a depus o cerere de ștergere a fotografiilor.

Referințe

1 Sinteza hotărârii se găsește în JO C 212, 7.7.2014, p.4