Zawartość strony

Odpowiedź

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) daje osobom fizycznym prawo do żądania usunięcia ich danych osobowych, w związku z czym organizacje mają obowiązek to zrobić, z wyjątkiem poniższych przypadków:

  • dane osobowe posiadane przez Twoją firmę/organizację są potrzebne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi,
  • zatrzymanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa,
  • podstawą są względy interesu publicznego (np. zdrowie publiczne, badania naukowe, statystyczne lub historyczne).

Jeżeli Twoja firma/organizacja przetwarza dane niezgodnie z prawem, musi je usunąć. Należy usunąć dane dotyczące osoby fizycznej, pozyskane, gdy była jeszcze dzieckiem.

Jeśli chodzi o prawo do bycia zapomnianym w internecie, wymaga się od organizacji podjęcia rozsądnych działań (np. wdrożenia środków technicznych) w celu poinformowania innych administratorów stron internetowych o tym, że dana osoba zażądała usunięcia jej danych osobowych.

Można też zatrzymać dane, jeśli zostały poddane odpowiedniemu procesowi anonimizacji.

Przykłady

Nie ma obowiązku usuwania danych

Twoja firma/organizacja wydaje gazetę internetową. Jeden z Twoich dziennikarzy publikuje historię o tym, że pewien polityk jest zamieszany w pranie brudnych pieniędzy w zagranicznych bankach. Ów polityk żąda usunięcia tego artykułu, ponieważ wiąże się on z przetwarzaniem jego danych osobowych. Ponieważ danych osobowych użyto w ramach korzystania z prawa do wolności wypowiedzi, Twoja firma/organizacja co do zasady nie ma obowiązku usunięcia danych. Zależy to jednak od przepisów obowiązujących w danym kraju.

Dane muszą zostać usunięte

Twoja firma/organizacja prowadzi platformę serwisu społecznościowego. Osoba małoletnia umieszcza w nim zdjęcia, ale po latach stwierdza, że te zdjęcia mogą szkodzić jej karierze zawodowej. Ponieważ ta osoba była dzieckiem w momencie udostępniania zdjęć, Twoja firma/organizacja ma obowiązek je usunąć. Ponadto, jeżeli zdjęcia były przetwarzane na innych stronach internetowych, Twoja firma/organizacja musi podjąć rozsądne działania mające na celu poinformowanie administratorów tychże stron o tym, że wniesiono żądanie usunięcia zdjęć.

Odnośniki