Puslapio turinys

Atsakymas

Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) asmenims suteikiama teisė reikalauti, kad būtų ištrinti jų duomenys. Organizacijos yra įpareigotos patenkinti šį prašymą, išskyrus šiuos atvejus:

  • jūsų įmonės ar organizacijos turimų duomenų reikia siekiant pasinaudoti teise į saviraiškos laisvę;
  • nustatyta teisinė prievolė saugoti tokius duomenis;
  • dėl viešojo intereso priežasčių (pvz., visuomenės sveikatos, mokslinio, statistinio ar istorinio tyrimo tikslais).

Jūsų įmonė ar organizacija turi ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis. Taip pat turite ištrinti asmens duomenis, jeigu duomenys buvo surinkti, kai asmuo buvo nepilnametis.

Teisės būti pamirštam internete atveju tikimasi, kad organizacijos imsis protingų veiksmų (pvz., techninių priemonių) ir informuos kitas svetaines apie konkretaus asmens prašymą ištrinti jo asmens duomenis.

Duomenis taip pat galima pasilikti, jeigu jiems buvo pritaikytas tinkamas anoniminimo procesas.

Pavyzdžiai

Duomenų nereikia ištrinti

Jūsų įmonė ar organizacija turi internetinį laikraštį. Vienas iš jūsų žurnalistų paskelbia istoriją, kaip politikas išplovė pinigus į lengvatinio apmokestinimo bankus. Politikas reikalauja, kad pašalintumėte šią istoriją, nes tvarkomi jo asmens duomenys. Iš esmės jūsų įmonė ar organizacija neprivalo tokių duomenų ištrinti, nes jie naudojami, kad galėtumėte pasinaudoti teise į saviraiškos laisvę. Tačiau viskas priklauso nuo galiojančių nacionalinės teisės aktų.

Duomenis reikia ištrinti

Jūsų įmonė ar organizacija turi socialinės žiniasklaidos platformą. Nepilnametis įkelia savo nuotraukas, tačiau po kelerių metų nusprendžia, kad jos gali pakenkti jo karjeros galimybėms. Nuotraukų įkėlimo metu asmuo buvo nepilnametis, todėl jūsų įmonė ar organizacija privalo jas ištrinti. Be to, jeigu nuotraukos buvo tvarkomos kitose svetainėse, jūsų įmonė ar organizacija privalo imtis pagrįstų veiksmų ir informuoti jas apie asmens prašymą ištrinti nuotraukas.

Nuorodos

1 Sprendimo santrauka pateikiama OL C 212, 2014 7 7, p. 4.