Sidens indhold

Svar

Den generelle forordning om databeskyttelse giver enkeltpersoner ret til at bede om at få deres oplysninger slettet, og organisationerne har pligt til at gøre dette, undtagen i følgende tilfælde:

  • De personoplysninger, jeres virksomhed/organisation opbevarer, skal bruges til at udøve ytringsfrihed.
  • Der er en retlig forpligtelse til at beholde oplysningerne.
  • Det er i samfundets interesse (f.eks. af hensyn til folkesundheden eller til videnskabelige eller historiske forskningsformål).

Hvis jeres virksomhed/organisation har behandlet oplysningerne ulovligt, skal I slette dem. I tilfælde af en anmodning fra en enkeltperson, skal personoplysninger, der blev indsamlet mens vedkommende ikke var myndig, slettes.

Vedrørende retten til at blive glemt på nettet forventes det, at organisationerne træffer rimelige foranstaltninger (f.eks. tekniske foranstaltninger) til at informere andre websteder om, at en bestemt person har bedt om at få slettet sine personoplysninger.

Det er også tilladt at beholde oplysningerne, hvis de er blevet anonymiseret i passende omfang.

Eksempler

Oplysningerne skal ikke slettes

Jeres virksomhed/organisation driver en internetavis. En af jeres journalister skriver en historie om, hvordan en politiker har hvidvasket penge via udenlandske banker. Politikeren kræver, at historien fjernes, fordi den behandler hans personoplysninger. Da personoplysningerne benyttes til at udøve jeres ytringsfrihed, er jeres virksomhed/organisation i princippet ikke forpligtet til at slette disse oplysninger. Det afhænger dog af den gældende nationale lovgivning.

Oplysningerne skal slettes

Jeres virksomhed/organisation driver et socialt netværk. En mindreårig uploader billeder, men nogle år senere beslutter han, at disse billeder potentielt kan skade hans jobmuligheder. Fordi han var mindreårig, da han uploadede billederne, har jeres virksomhed/organisation pligt til at slette dem. Desuden skal jeres virksomhed/organisation træffe rimelige foranstaltninger til at informere eventuelle andre websteder, der har behandlet billederne, om anmodningen om at slette billederne.

Referencer

1 Der findes et resumé af afgørelsen i EUT C 212 af 7.7.2014, s. 4.