Odpověď

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) dává fyzickým osobám právo požádat o odstranění jejich osobních údajů a organizace mají povinnost tak učinit, s výjimkou následujících případů:

  • osobní údaje, které vaše společnost/organizace má, jsou nutné pro výkon práva na svobodu projevu,
  • existuje právní povinnost tyto údaje uchovat,
  • z důvodů veřejného zájmu (např. účely veřejného zdraví, vědeckého, statistického či historického výzkumu).

Pokud vaše společnost/organizace osobní údaje zpracovala protiprávně, musí je odstranit. V případě fyzické osoby, jejíž údaje byly shromážděny  když byla ještě nezletilá, musí být údaje odstraněny.

Pokud jde o právo být zapomenut online, očekává se, že organizace podniknou přiměřené kroky (např. technická opatření), aby informovaly další weby, že příslušná osoba požádala o výmaz svých osobních údajů.

Osobní údaje lze také uchovávat, pokud prošly náležitým procesem anonymizace.

Příklady

Osobní údaje není nutné odstranit

Vaše společnost/organizace má internetové noviny. Jeden z vašich novinářů publikuje článek o tom, že jistý politik pral špinavé peníze přes offshorové banky. Politik požádá o odstranění článku, protože dochází ke zpracování jeho osobních údajů. Vzhledem k tomu, že osobní údaje jsou používány pro výkon práva na svobodu projevu, vaše společnost/organizace není v zásadě povinna takové údaje odstranit. To však závisí na platných vnitrostátních předpisech.

Osobní údaje je nutné odstranit

Vaše společnost/organizace provozuje platformu sociálních sítí. Nezletilý nahraje nějaké fotografie; po několika letech však dojde k závěru, že tyto fotografie mohou potenciálně poškodit jeho kariérní vyhlídky. Vzhledem k tomu, že tento člověk byl v době nahrání nezletilou osobou, vaše společnost/organizace má povinnost tyto fotografie odstranit. Kromě toho, pokud tyto fotografie byly zpracovány na dalších webech, musí vaše společnost/organizace podniknout přiměřené kroky a informovat je o žádosti o odstranění těchto fotografií.

Odkazy

1 Souhrn rozsudku je k dispozici v Úř. věst. C 212, 7.7.2014, s. 4.