Отговор

Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД) дава право на физическите лица да поискат данните им да бъдат изтрити, а организациите имат задължението да го направят, освен в следните случаи:

  • личните данни, с които Вашето дружество/организация разполага, са необходими за упражняване на правото на свобода на изразяване;
  • съществува правно задължение за съхраняване на данните;
  • поради причини от обществен интерес (например обществено здраве, научни, статистически или исторически изследователски цели).

Ако Вашето дружество/организация е обработило незаконно данни, то трябва да ги изтрие. По отношение на физическо лице, данните, събрани докато то все още е било непълнолетно, следва да се заличат.

Що се отнася до „правото да бъдеш забравен“ онлайн, от организациите се очаква да предприемат разумни действия (напр. технически мерки), за да информират други уебсайтове, че дадено лице е поискало изтриването на личните му данни.

Данните също така могат да се съхраняват, ако са претърпели подходящ процес на анонимизиране.

Примери

Данните не трябва да се изтриват

Вашето дружество/организация ръководи онлайн вестник. Един от вашите журналисти публикува история за това как един политик е изпрал пари в офшорни банки. Политикът моли да премахнете историята, защото се обработват личните му данни. Доколкото личните данни се използват с цел  упражняване на правото на свобода на изразяване, Вашето дружество/организация по принцип не е длъжно да изтрива тези данни. Това обаче ще зависи от действащото национално законодателство.

Данните трябва да се изтриват

Вашето дружество/организация управлява социална медийна платформа. Непълнолетен качва снимки; обаче няколко години по-късно той решава, че въпросните снимки потенциално увреждат перспективите му за кариера. Тъй като физическото лице е било непълнолетно по време на качването на снимките, Вашето дружество/организация е длъжно да изтрие въпросните снимки. Освен това, ако снимките са обработени на други уебсайтове, Вашето дружество/организация трябва да предприеме разумни стъпки, за да ги информирате, че е подадена заявка за изтриване на снимките.

Позовавания

1 Резюме на решението може да бъде намерено в OJ C 212, 7.7.2014, стр.4