Lapas saturs

Atbilde

Jā, fiziskām personām ir tiesības uz datu pārnesamību, tas ir saņemt no jūsu uzņēmuma/organizācijas personas datus, ko tās sniegušas, strukturētā un mašīnlasāmā formātā un tos nosūtīt citam uzņēmumam/organizācijai. Šīs tiesības drīkst īstenot tikai tad, ja personas dati tikuši iegūti saskaņā ar līgumu vai pamatojoties uz piekrišanu un šādi dati apstrādāti, izmantojot automatizētus līdzekļus.

Piemērs

Kādas Beļģijas privātklīnikas pacients pāriet uz citu klīniku Vācijā. Attiecīgā fiziskā persona prasa klīnikai Beļģijā, kurai ir par šo personu sagatavoti elektroniski faili, nodrošināt tai personas datus strukturētā, mašīnlasāmā formātā, lai šos datus varētu nosūtīt attiecīgajiem veselības aprūpes speciālistiem Vācijā. Beļģijas klīnikai pacientam jānodrošina viņa dati plaši izmantotā un atvērtā formātā (piemēram, XML, JSON, CSV u. c.). Izvēloties datu formātu, organizācijai ir jāapsver, kā šis formāts ietekmēs attiecīgās personas tiesības datus izmantot atkārtoti vai kavēs to īstenošanu. Piemēram, nodrošināt personai tās datus PDF versijā var nebūt pietiekami, lai nodrošinātu personas datu vieglu atkārtotu izmantošanu.

Atsauces

  • VDAR 20. pants, un (68) apsvērums
  • 29. panta darba grupas vadlīnijas par datu pārnesamību