Puslapio turinys

Atsakymas

Taip, asmuo turi teisę į duomenų perkeliamumą, tai yra gauti asmens duomenis, kuriuos jis pateikė jūsų įmonei ar organizacijai, susistemintu kompiuterio skaitomu formatu ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitai įmonei ar organizacijai. Šia teise galima pasinaudoti tik tuo atveju, kai asmens duomenys buvo rinkti pagal sutartį ar gavus sutikimą ir tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

Pavyzdys

Belgijos privačios klinikos pacientas pereina į kitą kliniką Vokietijoje. Asmuo prašo, kad Belgijos klinika pateiktų su juo susijusias elektronines bylas ir jo asmens duomenis susistemintu kompiuterio skaitomu formatu, kad jis galėtų viską perduoti atitinkamiems sveikatos priežiūros specialistams Vokietijoje. Belgijos klinika turi pateikti asmens duomenis dažnai naudojamu atviruoju formatu (pvz., XML, JSON, CSV ar pan.). Besirinkdama duomenų formatą organizacija turi atsižvelgti į tai, kaip šis formatas paveiktų asmens teisę pakartotinai naudoti duomenis arba kaip jis kliudytų pasinaudoti šia teise. Pavyzdžiui, gali nepakakti pateikti įrašus PDF formatu, kad asmeniui būtų užtikrinta galimybė lengvai panaudoti savo asmens duomenis dar kartą.

Nuorodos

  • BDAR 20 straipsnis ir 68 konstatuojamoji dalis
  • 29 straipsnio darbo grupės gairės dėl duomenų perkeliamumo