Sidens indhold

Svar

Ja, enkeltpersoner har ret til at modtage de personoplysninger, de har givet en virksomhed/organisation, fra den pågældende virksomhed/organisation i et struktureret, maskinlæsbart format og få dem overført til en anden virksomhed/organisation . Denne ret kan kun udøves, hvis personoplysningerne blev indsamlet i forbindelse med en kontrakt eller på baggrund af samtykke, og hvis de pågældende oplysninger behandles med automatiske metoder.

Eksempel

En patient på en privatklinik i Belgien skifter til en anden klinik i Tyskland. Personen beder den belgiske klinik, som har elektroniske filer om vedkommende, om at udlevere personoplysningerne i et struktureret, maskinlæsbart format, så oplysningerne kan overføres til de relevante sundhedspersoner i Tyskland. Den belgiske klinisk skal udlevere personoplysningerne i et almindeligt brugt, åbent format (f.eks. XML, JSON, CSV osv.). Ved valg af dataformat skal organisationen tage med i overvejelserne, hvordan det pågældende format vil påvirke eller hæmme den enkeltes ret til at bruge oplysningerne et andet sted. Hvis man for eksempel udleverer PDF-versioner af journalerne, er det måske ikke nok til at sikre, at personoplysningerne er lette at genbruge.

Referencer