Kam piemēro Vispārīgo datu aizsardzības regulu?

Kam piemēro Vispārīgo datu aizsardzības regulu?

Vai šos noteikumus piemēro MVU?

Vai šos noteikumus piemēro MVU?

Do the rules apply to SMEs?

Vai datu aizsardzības noteikumi attiecas uz datiem par uzņēmumu?

Vai datu aizsardzības noteikumi attiecas uz datiem par uzņēmumu?