Kam taikomas duomenų apsaugos teisės aktas?

Kurios organizacijos, įskaitant MVĮ, turi laikytis ES duomenų apsaugos teisės akto.

Ar taisyklės taikomos MVĮ?

Aplinkybės, kuriomis ES duomenų apsaugos taisyklės taikomos MVĮ.

Ar duomenų apsaugos taisyklės taikomos duomenims apie įmonę?

Informacija apie tai, ar ES duomenų apsaugos taisyklės taikomos duomenims apie organizaciją ar įmonę.