Lapas saturs

Atbilde

Nē, šie noteikumi attiecas vienīgi uz fizisku personu personas datiem, un tos nepiemēro datiem par uzņēmumiem vai citām juridiskām personām. Tomēr informācija par individuāliem uzņēmumiem var būt personas dati, ja tie ļauj identificēt fizisku personu. Šos noteikumus arī piemēro visiem personas datiem, kas attiecas uz fiziskām personām, kuras veic profesionālas darbības, piemēram uzņēmuma/organizācijas darbiniekiem (piemēram, darbinieku e-pasta adreses uzņēmumā (vārds.uzvārds@uzņēmums.eu) vai darbinieku tālruņa numuri uzņēmumā).

Atsauces

  • 1. un 2. pants, 14. apsvērums
  • Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 9. marta spriedums lietā C-398/15 Manni
  • Atsauces: 1., 2. un 3. pants, 13., 14., 15., 18., 19., 21., 22., 23., 24. un 25. apsvērums