Wat moet ik doen als ik denk dat mijn recht op bescherming van mijn persoonsgegevens is geschonden?

Wat u kunt doen als uw rechten op grond van EU-wetgeving niet worden nageleefd, bijvoorbeeld de nationale gegevensbeschermingsautoriteit erbij betrekken.

Wat zijn gegevensbeschermingsautoriteiten en hoe kom ik met hen in contact?

Verantwoordelijkheden van de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten op grond van EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG).

Kan een niet-gouvernementele organisatie (ngo) namens mij klachten indienen?

Regels inzake het gebruik van ngo's om op grond van EU-wetgeving klachten in te dienen over inbreuken op de rechten inzake gegevensbescherming.

Kan ik een vergoeding eisen?

Omstandigheden waarin personen aanspraak kunnen maken op vergoeding wanneer hun gegevensbescherming op grond van EU-wetgeving wordt geschonden.