What should I do if I think that my personal data protection rights haven’t been respected?

Teie võimalused, kui rikuti teie õigusi isikuandmete kaitsele ELi õiguse alusel, sh pöördumine riikliku andmekaitseasutuse poole.

Mis on andmekaitseasutused ja kuidas ma saan nende poole pöörduda?

Riikliku andmekaitseasutuse kohustused ELi isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) alusel.

Kas vabaühendus saab minu eest nõudeid esitada?

Vabaühenduste kasutamise eeskirjad kaebuste esitamiseks ELi õigusega sätestatud isikuandmete kaitse õiguste rikkumiste korral.

Kas ma võin nõuda hüvitist?

Asjaolud, mille korral võib üksikisik nõuda hüvitist, kui rikuti tema õigust isikuandmete kaitsele ELi õiguse alusel.