Hvad skal jeg gøre, hvis jeg tror, at mine databeskyttelsesrettigheder ikke er blevet overholdt?

Dine muligheder ifølge EU-lovgivningen, hvis dine rettigheder ikke er blevet overholdt, herunder henvendelse til den nationale databeskyttelsesmyndighed.

What are Data Protection Authorities (DPAs) and how do I contact them?

Nationale databeskyttelsesmyndigheders ansvarsområder ifølge EU-lovgivningen om databeskyttelse (databeskyttelsesforordningen).

Kan en ikkestatslig organisation (NGO) indgive en klage på mine vegne?

Regler ifølge EU-lovgivningen for at bruge NGO'er til at klage over brud på rettighederne i forbindelse med databeskyttelse.

Kan jeg kræve erstatning?

Omstændigheder, hvor en enkeltperson kan kræve erstatning, hvis databeskyttelse ifølge EU-lovgivningen er blevet overtrådt.