Co mám dělat, domnívám-li se, že má práva na ochranu osobních údajů nejsou respektována?

Právní kroky, které lze podniknout v případě nerespektování práv na ochranu údajů dle práva EU, včetně zapojení vnitrostátního úřadu pro ochranu údajů.

Co jsou to úřady pro ochranu osobních údajů a jak je mohu kontaktovat?

Povinnosti vnitrostátních úřadů pro ochranu údajů podle právních předpisů EU pro ochranu osobních údajů (GDPR).

Může za mě nároky vznést nějaká nevládní organizace (NGO)?

Pravidla pro používání nevládních organizací k podávání stížností k porušení práv na ochranu osobních údajů podle právních předpisů EU.

Mohu žádat o náhradu škody?

Okolnosti, za kterých může fyzická osoba žádat o náhradu škod, pokud byla porušena ochrana jejích osobních údajů zaručená podle právních předpisů EU.