Odpoveď

Ak si myslíte, že boli porušené vaše práva súvisiace s ochranou údajov, máte tri možnosti:

  • Predložte sťažnosť na vnútroštátnom úrade na ochranu údajov (DPA)
    Úrad vec vyšetrí a informuje vás o pokroku alebo výsledku vašej sťažnosti do troch mesiacov.
  • Vykonajte právne úkony proti spoločnosti alebo organizácii
    Podajte žalobu priamo na súde proti spoločnosti/organizácii, ak sa domnievate, že porušila vaše práva na ochranu údajov. Nebráni vám to predložiť sťažnosť na vnútroštátnom DPA, ak si to želáte.
  • Vykonajte právne úkony proti DPA
    Ak sa domnievate, že úrad na ochranu údajov riadne nespracoval vašu sťažnosť alebo nie ste spokojní s jeho odpoveďou, alebo ak vás neinformuje o pokroku alebo výsledku do troch mesiacov odo dňa predloženia sťažnosti, môžete podať žalobu proti DPA priamo na súde.

Niekedy spoločnosť, proti ktorej bola podaná sťažnosť, spracúva údaje v rôznych členských štátoch EÚ. V tomto osobitnom prípade príslušný úrad na ochranu údajov vybavuje sťažnosť v spolupráci s úradmi na ochranu údajov, ktoré sa nachádzajú v iných členských štátoch EÚ . Tento systém sa nazýva „mechanizmus jednotného kontaktného miesta“ a zabezpečuje účinnejšie vybavovanie sťažností. Napríklad môže pomôcť prepojiť vašu sťažnosť s podobnými sťažnosťami, ktoré boli predložené v iných členských štátoch EÚ . Úrad na ochranu údajov, ktorému ste predložili sťažnosť, je vaším hlavným kontaktným miestom.

Príklad

Radi behávate. Kúpili ste si hodinky, ktoré merajú srdcový tep a rýchlosť za kilometer, sledujú, kadiaľ idete, a zbierajú ďalšie príslušné údaje. Svoje údaje nahráte na webovú lokalitu. Zistíte, že vaše údaje sa pomiešali s údajmi niekoho iného. Môžete predložiť sťažnosť na webovú lokalitu úradu na ochranu údajov.

Odkazy