Pe această pagină:

Răspuns

În cazul în care credeți că v-au fost încălcate drepturile privind protecția datelor, aveți trei opțiuni:

  • depunerea unei plângeri la autoritatea de protecție a datelor (APD) din țara dvs.
    Autoritatea efectuează investigații și vă informează cu privire la progresele sau la soluționarea plângerii dvs. în termen de trei luni.
  • acționarea în justiție a APD
    În cazul în care considerați că APD nu a tratat corect plângerea dvs. sau dacă nu sunteți mulțumit(ă) de răspunsul acesteia ori dacă aceasta nu vă informează cu privire la progresele sau la soluționarea plângerii în termen de trei luni de la data depunerii puteți introduce direct o acțiune în justiție împotriva APD.
  • acționarea în justiție a unei societăți/organizații
    Introduceți direct o acțiune în justiție împotriva unei companii în cazul în care considerați că aceasta v-a încălcat drepturile privind protecția datelor. Acest lucru nu vă împiedică să depuneți o plângere la APD dacă doriți.

Uneori, compania împotriva căreia a fost depusă plângerea prelucrează date în diferite state membre ale UE. În acest caz, APD competentă tratează plângerea în cooperare cu APD-urile din celelalte state membre ale UE. Acest sistem, denumit „mecanismul ghișeului unic”, asigură tratarea mai eficientă a plângerilor. De exemplu, vă poate ajuta să puneți în legătură plângerea dvs. cu plângeri similare depuse în alte state membre ale UE. APD la care ați depus plângerea este principalul dvs. punct de contact.

Exemplu

Vă place să alergați. Ați cumpărat un ceas care vă calculează pulsul și viteza per kilometru, vă înregistrează ruta și culege alte date relevante. Încărcați toate datele dvs. pe site-ul web. Vă dați seama că datele dvs. au fost amestecate cu ale altcuiva. Puteți depune o plângere împotriva site-ului la APD din țara dvs.

Referințe