Zawartość strony

Odpowiedź

Jeśli uważamy, że nasze prawa dotyczące ochrony danych zostały naruszone, mamy trzy możliwości:

  • złożenie skargi do krajowego organu ochrony danych (OOD)
    Organ ten ma trzy miesiące na zbadanie sprawy i powiadomienie o poczynionych postępach bądź o wyniku rozpatrzenia skargi;
  • wystąpienie na drogę sądową przeciwko firmie/ organizacji
    Jeśli uważasz, że Twoje prawa dotyczące ochrony danych zostały naruszone, złóż powództwo bezpośrednio przed sądem przeciwko firmie/organizacji łamiącej prawo. Nie znaczy to, że nie możesz równocześnie złożyć także skargi do krajowego organu ochrony danych;
  • wystąpienie na drogę sądową przeciwko OOD
    Jeśli uznasz, że nastąpiły jakieś nieprawidłowości podczas rozpatrywania skargi przez organ ochrony danych, lub jesteś nieusatysfakcjonowany z odpowiedzi bądź organ nie powiadomił Cię o postępach w sprawie lub wyniku po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia skargi, możesz złożyć powództwo przeciwko organowi bezpośrednio przed sądem.

Niekiedy firmy, przeciwko którym wniesiono skargę, przetwarzają dane w kilku różnych państwach członkowskich UE. W takich szczególnych przypadkach właściwy OOD rozpatruje skargę we współpracy z OOD ustanowionymi w innych państwach członkowskich UE. Taki system, nazywany „mechanizmem kompleksowej współpracy”, ma na celu większą skuteczność podczas rozpatrywania skarg. Na przykład może pomóc w łączeniu podobnych skarg złożonych w różnych państwach członkowskich UE. Głównym punktem kontaktowym pozostaje OOD, do którego została wniesiona skarga.

Przykład

Lubisz biegać. Masz zegarek z funkcją pomiaru tętna, szybkości, śledzenia trasy i zapisywania innych istotnych danych. Wszystkie te dane są przesyłane do strony internetowej. Odkrywasz, że Twoje dane zostały pomieszane z danymi innej osoby. Wówczas możesz złożyć skargę przeciwko administratorowi strony internetowej do organu ochrony danych.

Odnośniki