Lapas saturs

Atbilde

Ja uzskatāt, ka ir pārkāptas jūsu datu aizsardzības tiesības, pastāv trīs rīcības iespējas.

  • sūdzības iesniegšana jūsu valsts datu aizsardzības iestādei
    Šī iestāde trīs mēnešu laikā izmeklēs jūsu sūdzību un informēs jūs par tās izskatīšanas virzību vai rezultātiem;
  • tiesvedības sākšana pret uzņēmumu vai organizāciju
    Tiešā veidā celiet prasību tiesā pret attiecīgo uzņēmumu/organizāciju, ja uzskatāt, ka tas pārkāpis jūsu datu aizsardzības tiesības. Tas jums neliedz iesniegt sūdzību jūsu valsts datu aizsardzības iestādei, ja to vēlaties darīt;
  • tiesvedības sākšana pret datu aizsardzības iestādi
    Ja uzskatāt, ka datu aizsardzības iestāde jūsu sūdzību nav izskatījusi pareizi vai neesat apmierināts ar tās atbildi, vai arī tā jūs neinformēja par sūdzības izskatīšanas virzību vai rezultātiem trīs mēnešu laikā kopš sūdzības iesniegšanas dienas, jūs varat tiešā veidā tiesā celt prasību pret attiecīgo datu aizsardzības iestādi.

Dažkārt uzņēmums, par kuru iesniegta sūdzība, apstrādā datus dažādās ES dalībvalstīs. Šajā konkrētajā gadījumā kompetentā datu aizsardzības iestāde izskata sūdzību sadarbībā ar pārējo ES dalībvalstu datu aizsardzības iestādēm. Šī sistēma, ko dēvē par “vienas pieturas aģentūras mehānismu”, nodrošina sūdzību efektīvāku izskatīšanu. Piemēram, tā var palīdzēt jūsu sūdzību saistīt ar citām līdzīgām sūdzībām, kuras iesniegtas citās ES dalībvalstīs. Jūsu galvenais kontaktpunkts ir datu aizsardzības iestāde, kurai iesniedzāt savu sūdzību.

Piemērs

Jums patīk skriet. Jūs esat iegādājies pulksteni, kas skaita jūsu pulsu un skriešanas ātrumu kilometrā, seko jūsu maršrutam un apkopo citus attiecīgus datus. Visus šo datus jūs augšupielādējat kādā tīmekļa vietnē. Kādu dienu jūs saprotat, ka jūsu dati ir sajaukti ar citas personas datiem. Jūs varat iesniegt sūdzību vietējā datu aizsardzības iestādē par attiecīgo tīmekļa vietni.

Atsauces