Sidens indhold

Svar

Hvis du tror, at dine persondatabeskyttelsesrettigheder er blevet krænket, har du tre muligheder:

  • Klag til din nationale databeskyttelsesmyndighed
    Myndigheden undersøger sagen og informerer dig om status for eller resultatet af din klage inden for tre måneder.
  • Anlæg sag mod en virksomhed/organisation
    Du kan anlægge sag ved retten mod en virksomhed/organisation, hvis du mener, at den har krænket dine databeskyttelsesrettigheder. Det betyder ikke, at du ikke også kan klage til databeskyttelsesmyndigheden, hvis du vil.
  • Anlæg sag mod databeskyttelsesmyndigheden
    Hvis du mener, at databeskyttelsesmyndigheden ikke har håndteret din klage korrekt, eller hvis du ikke er tilfreds med svaret, eller hvis databeskyttelsesmyndigheden ikke har informeret dig om status eller resultat senest tre måneder fra den dag klagen blev indgivet, kan du anlægge sag direkte mod databeskyttelsesmyndigheden.

Nogle gange behandler den virksomhed, som klagen er indgivet over, oplysninger i forskellige EU-medlemsstater. Hvis det er tilfældet, håndterer den kompetente databeskyttelsesmyndighed klagen i samarbejde med databeskyttelsesmyndighederne i de andre EU-medlemsstater. Dette system, som kaldes »one-stop-shop-mekanismen«, sikrer, at klagerne håndteres mere effektivt. Det kan for eksempel være med til at sammenkæde din klage med lignende klager indgivet i andre EU-medlemsstater. Den databeskyttelsesmyndighed, som du har indgivet klagen til, er dit primære kontaktpunkt.

Eksempel

Du kan lide at løbe. Du har købt et ur, som beregner din puls og fart pr. kilometer, sporer din rute og indsamler andre relevante oplysninger. Du uploader alle dine oplysninger til webstedet. Det går op for dig, at dine oplysninger er blevet blandet sammen med en andens oplysninger. Du kan klage over webstedet til din databeskyttelsesmyndighed.

Referencer