Odpověď

Pokud se domníváte, že došlo k narušení vašich práv na ochranu osobních údajů, máte tři možnosti:

  • podejte stížnost u vnitrostátního úřadu pro ochranu osobních údajů
    Tento orgán stížnost prošetří a do 3 měsíců vás bude informovat o pokroku nebo výsledku vaší stížnosti,
  • podnikněte právní kroky proti společnosti nebo organizaci
    Přímo u soudu podejte žalobu na společnost/organizaci, pokud se domníváte, že porušila vaše práva na ochranu osobních údajů. Pokud si přejete, i tak můžete podat stížnost u vnitrostátního úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • podnikněte právní kroky proti úřadu pro ochranu osobních údajů
    Pokud se domníváte, že úřad pro ochranu osobních údajů nevyřídil vaši stížnost správně nebo pokud nejste spokojen/a s jeho odpovědí nebo pokud vás neinformuje o pokroku nebo výsledku vaší stížnosti do 3 měsíců ode dne podání stížnosti, můžete přímo u soudu podat žalobu na úřad pro ochranu osobních údajů.

Společnost, proti níž je podána stížnost, někdy zpracovává osobní údaje v různých členských státech EU. V tomto konkrétním případě vyřídí stížnost příslušný úřad pro ochranu osobních údajů ve spolupráci s úřady pro ochranu osobních údajů v dalších členských státech EU. Tento systém, označovaný jako „mechanismus jediného kontaktního místa“, zajišťuje účinnější vyřizování stížností. Například může být užitečné připojit vaši stížnost k podobným stížnostem podaným v jiných členských státech EU. Úřad pro ochranu osobních údajů, u něhož jste stížnost podali, je vaším hlavním kontaktním místem.

Příklad

Rád/a běháte. Koupil/a jste si hodinky, které vypočítávají vaši srdeční frekvenci a rychlost na kilometr, sledují vaši trasu a shromažďují další relevantní údaje. Všechny své údaje nahráváte na webové stránky. Zjistíte, že vaše údaje byly pomíchány s údaji někoho jiného. U úřadu pro ochranu osobních údajů můžete na webové stránky podat stížnost.

Odkazy

  • Články 60, 77, 78, 79 a 80 a 141., 143. a 145. bod odůvodnění GDPR