Odpoveď

Úrady na ochranu údajov sú verejné orgány, ktoré prostredníctvom právomocí vyšetrovania a nápravy monitorujú a dohliadajú na uplatňovanie právnych predpisov o ochrane údajov. Poskytujú odborné poradenstvo o otázkach ochrany údajov a vybavujú sťažnosti, ktoré boli predložené proti porušeniam právnych predpisov.

Obráťte sa na svoj vnútroštátny úrad na ochranu údajov

Odkazy